BƠM HỖN LƯU VỎ XOÁN

BƠM HỖN LƯU VỎ XOÁN

Tiêu chuẩn

 ISO 5199, ISO 9908

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 6000 m3/h, Cột áp: đến 15 m,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

 

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

BƠM HỖN LƯU TRỤC ĐỨNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 20000 m3/h, Cột áp: đến 150 m, Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, nhà máy đường, nhiệt điện,… và các ứng dụng công nghiệp khác.