BƠM CHÌM CÁNH CỐNG

BƠM CHÌM CÁNH CỐNG

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10000 m3/h, Cột áp đến 5 m

Ứng dụng

Thoát nước khu đô thị, thành phố, tưới tiêu nông nghiệp và các ứng dụng công nghiệp khác

BƠM CHÌM VỎ XOÁN

BƠM CHÌM VỎ XOÁN

Tiêu chuẩn

ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10.000 m3/h, Cột áp: đến 70 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi, nước thải,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM CHÌM CÁNH DẪN

BƠM CHÌM CÁNH DẪN

Tiêu chuẩn

ANSI/HI 2.3

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 20000 m3/h, Cột áp: đến 15 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi… và các ứng dụng công nghiệp khác.