Bảo dưỡng hệ thống bơm

Bảo dưỡng hệ thống bơm

- Phục vụ tận tình là tiêu chí trong các dịch vụ của Bơm Hải Dương

- HPMC đã làm tốt dịch vụ sau bán hàng, bảo hành cũng như sửa chữa không chỉ bơm của HPMC mà cả bơm

  của các hãng khác.

- Có máy quét 3D, in 3D, làm chủ công nghệ vật liệu mới, gia công CNC nên đáp ứng nhanh cho dịch vụ sửa

  chữa và đảm bảo chính xác theo mẫu.

- Đối với những bơm đặc thù, bơm cỡ lớn có sự hợp tác, hỗ trợ của Tập đoàn Andritz đảm bảo sửa chữa nhanh,

 hiệu quả và tin cây.

 

BƠM HÚT HAI PHÍA

BƠM HÚT HAI PHÍA

Tiêu chuẩn

ISO 9905, ISO 5199

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 10000 m3/h, Cột áp: đến 250 m, Áp suất làm việc: đến 25 bar,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước, công nghiệp giấy, đường, nhiệt điện, thủy điện nhỏ,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

BƠM HỖN LƯU VỎ XOÁN

BƠM HỖN LƯU VỎ XOÁN

Tiêu chuẩn

 ISO 5199, ISO 9908

Thông số kỹ thuật

Lưu lượng đến 6000 m3/h, Cột áp: đến 15 m,Nhiệt độ : đến 700C

Ứng dụng

Cấp thoát nước nông nghiệp, thủy lợi,… và các ứng dụng công nghiệp khác.

 

VAN MỘT CHIỀU

VAN MỘT CHIỀU

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar

VAN CHẶN

VAN CHẶN

DN  tới 600mm

Áp suất  tới 40 Bar

  123456